אסטרטגיה

יצירת יתרון תחרותי

המשימה השיווקית החשובה ביותר היא יצירת יתרון תחרותי, שפירושו: הסיבה מדוע הלקוחות יעדיפו את המוצר או השירות של הארגון על פני מוצרים מתחרים או תחליפיים. מכאן נובע גם שתפקיד הפונקציה השיווקית הוא לזהות הזדמנויות ואיומים בשוק הרלוונטי, ולעקוב אחרי המתחרים ולנסות להקדים אותם בחידושים ובשיפור התועלות ללקוח.

גיבוש האסטרטגיה השיווקית נעשה על בסיס מידע מסוגים שונים: סקרי צרכנים כמותניים ואיכותניים, קבוצות מיקוד, תצפיות על התנהגות צרכנים, ניתוח מגמות חברתיות וכלכליות בשוק, דוחות פיננסיים של חברות ציבוריות, הצהרות של מנהלים ודירקטורים של חברות רלוונטיות, ומאמרים אקדמיים.

אגפי קידום נוספים

גיוס
משאבים

מגוון רחב של אופציות לגיוס כספים ומשאבים מקהלי יעד שונים ומגוונים, רשויות, קרנות וגופים פילנתרופיים

הפקות
ופרויקטים

קמפיינים, קידומי מכירות, דינרים, ערבי התרמה, אירועים, הפקות ופרויקטים שונים

ליווי
וייעוץ כללי

ליווי וייעוץ כללי לעמותות, ארגונים וחברות